Ingatlan vásárlásakor illetéket kell fizetni az állam felé. A visszterhes vagyonátruházási illeték összege több tényezőtől is függ. Ebben az írásban arról olvashatsz hogy mikor mennyi illetéket kell fizetned ha veszel egy ingatlant, illetve hogy mikor mentesülsz az ingatlan illeték megfizetése alól.

Ingatlan illeték

Ingatlan vásárlásakor kaphatsz illeték kedvezményt, vagy mentességet.

Mikor kell illetéket fizetni?

Illetékfizetésről akkor beszélünk, ha vagyont szerzünk, jelen esetben ingatlant (pl. lakás, ház, telek…) veszünk. Az illetékfizetési kötelezettség a vásárlást biztosító szerződés megkötésének napján keletkezik. De megfizetni csak az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően kell. Erről határozatot küld az adóhatóság.

Az illeték alapja az ingatlan (terhekkel nem csökkentett) forgalmi értéke, ami nem az adásvételi szerződésben meghatározott vételi érték. Az adóhatóság a forgalmi érték meghatározásánál figyelembe veheti az adásvételi szerződésben meghatározott vételi értéket, de szükség esetén helyszíni szemlét is tarthat a forgalmi érték meghatározása céljából.

Az illeték mértéke ingatlan esetében egységesen a ingatlan forgalmi értékének 4%-a, addig, amíg a forgalmi érték meg nem haladja az 1 milliárd forintot. Ez felett már csak 2%, de maximum egy ingatlannál 200 millió forint lehet.

Mikor mennyi az ingatlan illeték?

Ha ingatlant adsz el és az eladást követő 3 éven belül veszel egy másikat, vagy ha a vételt követően 1 éven belül adsz el egy másikat, akkor az illeték alapja az eladott és vett ingatlanok forgalmi értékének különbözete. Ebben az esetben csak akkor áll fenn az illetékfizetés, ha a vásárolt ingatlan tulajdoni hányad szerinti forgalmi értéke magasabb, azaz „nő a vagyonod”.

Ha egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) között, vagy házastársak között történik a visszterhes vagyonátruházás, akkor ismételten illetékmentességről beszélünk.

Menj biztosra az ingatlan eladásnál! Kattints a gombra és olvasd el a részleteket.

házastársi vagyonközösség megszüntetése keretében történő vagyonszerzés is illetékmentes.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), a megszerzése. De csak abban az esetben ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat építesz.

Illetékmentes a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása 15 millió forintig. A forgalmi érték 15 millió forintot meghaladó részénél az illeték mértéke 4%.

Ez a mentesség csak akkor valósulhat meg ha az új lakás forgalmi értéke vagy a vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatással csökkentett értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja.

Így kapsz illeték kedvezményt.

Fiatal lakásszerzők: Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult.

Ez a kedvezmény csak akkor jár, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

Részletfizetés: Az első lakástulajdon megszerzésekor van lehetőség maximum 12 havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget kérni az adóhatóságtól.

A visszterhes vagyonátruházási illetékről teljes részletességgel itt olvashatsz: